När det högra rummet var klart var det dags att påbörja arbetena i väntsalen, dvs det rum man kommer in i när man går in på stationen. Också det här rummet var i dåligt skick och det skulle behövas en hel del talkotimmar innan rummet var ett välkomnande utrymme för stationsbesökarna.

Nedan två bilder tagna innan arbetena påbörjades.

13 008DSC01506

Till först skrapades taket. Eftersom det är högt till tak på stationen, behövdes ordentliga ställningar.

13 013

När taket var skrapat fortsatte jobbet med att skrapa väggpanelen.

13 002 (2)

Även kakelugnen skrapades. 13 006

 Stationshunden Bruno granskar att jobbet blir väl gjort. 13 009

 Sedan målades taket och väggpanelen. Till sist fick väntsalen nya, fina tapeter.

13 016

13 018Eftersom det inte finns några skåp på stationen beslöts det att låta Börje Sonntag göra ett hörnskåp i väntsalen.

13 020

13 021

När väntsalen renoverats färdigt kunde man konstatera att resultatet var mycket lyckat.

DSC09623