Byarådets styrelse

Ilmari Viljanen (ordförande), Veikko Holvio (viceordförande), Maria Wasström-Sarkola (sekreterare), Lisbeth Hindersson (kassör), Henrik Wickström, Christoffer Lesch, Heleena Perkkiö

Suppleanter/varajäsenet: Tine Nordström, Seija Savas

Hedersordförande/kunniapuheenjohtaja: Carl-Johan Fagerström

Kontaktuppgifter

Ordförande Ilmari Viljanen: 044 351 0350, E-post: ilmariviljanen@hotmail.com

E-post: info@takterbyarad.fi