Hälsningar från byarådet!

Täkter byaråd har en ny styrelse (se baksidan) och en fortsatt verksamhet är tryggad!
Vi fortsätter med diskussionskvällarna Täkter förr tisdagen den 21.5 kl 19 på stationen. Hjärtligt välkomna med och prata om och lyssna till berättelser från Ålkila och Rödbrott. Täkter förr-diskussionerna leds av Monika Nyman. Ingenförhandsanmälan behövs.
Vi kommer också att börja ordna byakvällar för bybor och andra som önskar träffas och umgås under lediga former på stationen.
Första byakvällen ordnas den 26 juni kl 18 på Täkter station.
Programmet är fritt men vi bjuder på kaffe med tilltugg, trevlig samvaro och spel och lekar för den som så önskar. Var och en kan också komma med
programförslag. Vi kan vara både ute och inne.
Kom också ihåg att Täkterdagen ordnas den 7 september kl 10-14 på Ingbohed!
Vi ses!

Byarådets styrelse

Ilmari Viljanen (ordförande/puheenjohtaja)

Henrik Wickström, Maria Wasström-Sarkola, Lisbeth Hindersson, Veikko Holvio, Sonja Eklund-Dahlin och/ja Hedvig Hyvönen

Suppleanter/varajäsenet: Kaija-Stiina Paloheimo, Seija Savas

Hedersordförande/kunniapuheenjohtaja: Carl-Johan Fagerström

Medlemsavgift

Bifogat hittar du ett inbetalningskort för årets medlemsavgift som är 10€/person. Vänligen betala in medlemsavgiften på kontonumret FI21 4055 6020 0366 80.

Tack för att du understöder byarådet!

Kontaktuppgifter

Ordförande Ilmari Viljanen: 044 351 0350

E-post: ilmariviljanen@hotmail.com