Bästa Täkterbo!

Täkter byaråd vill önska Dig en trevlig vår! Vi hoppas Du vill vara med i vår verksamhet också i år. Byarådet hoppas kunna främja samhörigheten och gemenskapen i Täkter och ordna evenemang som samlar byborna.

Det viktigaste av dem är Täkterdagen som i år ordnas den 3 september.

Närmast på agendan står i alla fall städtalko längs Täktervägen. Det ordnas lördagen den 7 maj kl 10-14 i samarbete med Ingå Egnahemsförening.

Sopsäckar och handskar fås från samlingsplatsen utanför Ingå Församlingshem men man kan också använda egen utrustning. Var försiktig så du inte skadar dig. Meddela gärna Sonja på tfn 040 415 5935 om du kan åta dig en viss sträcka av Täktervägen så fördelar vi området enligt behov. Fyllda sopsäckar kan hämtas till församlingshemmets gård där det bjuds på kaffe och korv.

Den 9 juni ordnar byarådet en cykelutfärd till stenbrottet i Rödbrott med picknick på Högberget. Start kl 18 från Ingbohed. Egen picknick-korg med!

Byarådets styrelse

Sonja Eklund (ordförande/puheenjohtaja)

Henrik Wickström, Maria Wasström-Sarkola, Lisbeth Hindersson, Veikko Holvio, Mikael Moberg och/ja Rannvi Wallen

Suppleanter/varajäsenet: Kaija-Stiina Paloheimo, Monika Nyman

Hedersordförande/kunniapuheenjohtaja: Carl-Johan Fagerström

Medlemsavgift

Bifogat hittar du ett inbetalningskort för årets medlemsavgift som är 10€/person. Vänligen betala in medlemsavgiften på kontonumret FI21 4055 6020 0366 80.

Tack för att du understöder byarådet!

Kontaktuppgifter

Ordförande Sonja Eklund: 040 415 5935

E-post: sonjaeklund1@gmail.com