Till Täkter hör sju byar.

Gråmarböle

År 1441 torde ha funnits i Ingå en nämndeman med namnet Lauritz Grome. Grome betyder för övrigt ”den grymme”. Byn Gråmarböle, söder om Pålsböle, har antagligen fått sitt namn efter honom.

Ingarskila

Byn Ingarskila, i södra delarna av Täkter, har antagligen fått sitt namn från mansnamnet Ingevard. Genom Ingarskila rinner Ingarskilaån. Sedan gammalt har man brukat markerna runt ån.

Pålsböle

Lägst i norr ligger Pålsböle by. Enligt historieböckerna är Pålsböle en av de byar i Ingå som uppstått sist. Detta p.g.a. av att byn ligger avsides och den är omgiven av oländiga skogsmarker och bergshöjder.

Rankila

Rankila by är belägen mellan byarna Gråmarböle och Ingarskila.

Täkter

I Täkter finns även en by, som kallas Täkter. Namnet kommer från ordet täkt, som betyder bl.a. tagning och nyssrödjad jord. De första som odlade marken i Täkter hade antagligen flyttat hit från grannbyn Ingarskila.

Vassböle

I historieböckerna kallas Vassböle by till en ”ödemarksby”. Hit sades det att de envisa och starka bönderna flyttade. Husen i Vassböle by ligger fortfarande idag samlade tätt intill varandra.

DSC05445

 

Ålkila

Längst i öster finns byn Ålkila.