Bästa täkterbo!
Kom med och grunda ett byaråd.
Vi samlas på Ingbohed söndagen den 10 februari 2002 kl. 14.
Var aktiv, kom med och diskutera;
tag grannen med!
              Initiativtagarna

Söndagen den 10 februari samlades något över 40 personer på föreningslokalen Ingbohed i Täkter. På mötet beslöt man enhälligt att grunda föreningen Täkter byaråd rf.. Man antog stadgarna den 4 september 2002.

Sedan dess att byarådet grundades har verksamheten i föreningen rullat på, medlemsantalet har ökat markant och föreningen har flyttat in i den gamla historierika Täkter station.

Täkter byaråd är en aktiv förening som lever och mår gott.

Golvrenovering -13 014   DSC07271

Aktiva föreningsmedlemmar på talko