Årsmöte och Vad vet du om din by? på Ingbohed 26.3.2023

Täkter byaråd ordnar en kväll med historisk tillbakablick då du kan få svar på dina frågor om Täkter med omnejd!

Känner du till att Täkter består av många olika byar? Att här har funnits ett krukmakeri, en kvarn och ett mejeri? Att det sattes luckor för tågfönstren på Täkter station under Porkala parentesen? Kanske har du själv någon historia på lager som du vill berätta?

Kom med på byarådets årsmöte söndagen den 26.3 klockan 17.30 och det efterföljande evenemanget Vad vet du om din by klockan 18.00 på Ingbohed, Täktervägen 387.

Du får gärna ställa frågor i förväg så är chansen större att vi hittar svar på dem! Mejla oss då på adressen info@takterbyarad.fi så hinner vi ta reda på! Det går också bra att ringa 040–7515211 / Maria.

Byarådet bjuder på kaffe och bulla! Välkommen med!

Se också uppdateringar i Facebook-sidan Täkter – Tähtelä !