Styrelsen 2016

Ordförande: Sonja Eklund

Viceordförande: Henrik Wickström

Sekreterare: Maria Wasström-Sarkola

Kassör: Lisbeth Hindersson

Styrelsemedlemmar: Mikael Moberg, Veikko Holvio och Rannvi Wallen

Suppleanter: Kaija-Stina Paloheimo och Monika Nyman

Hedersordförande: Carl-Johan Fagerström

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna hittar du här.