Styrelsen 2019

Ordförande: Ilmari Viljanen

Viceordförande: Henrik Wickström

Sekreterare: Maria Wasström-Sarkola

Kassör: Lisbeth Hindersson

Styrelsemedlemmar: Hedvig Hyvönen, Veikko Holvio och Sonja Eklund-Dahlin

Suppleanter: Kaija-Stina Paloheimo och Seija Savas

Hedersordförande: Carl-Johan Fagerström

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna hittar du här.