På årsmötet våren 2022 bestämdes att medlemsavgiften för byarådet skulle vara 10€/person.

När Du betalar in medlemsavgiften på byarådets konto hoppas vi att Du skriver Din adress och möjlig e-post.

Täkter byaråds kontonummer
FI21 4055 6020 0366 80

Använd referensnumret 1232 när du betalar medlemsavgiften.

Välkommen med som medlem i vår förening!