Den första bosättningen kom till trakten för mycket länge sedan. Vittnen om forntida bosättningar är de många gravar och boplatser som finns belägna runt om i byn.