Om Du blev nyfiken på byarådets verksamhet eller i övrigt har något Du vill framföra är Du välkommen att kontakta någon styrelsemedlemmarna.

Information om Täkter byarådets verksamhet ger ordförande Ilmari Viljanen (044 351 0350 eller ilmariviljanen@hotmail.com).

Svar på frågor om medlemskap i föreningen ger kassören Lisbeth Hindersson(lisbeth.hindersson@elisanet.fi).

Byarådet samlar in gamla bilder från Täkter med omnejd. Om Du har gamla fotografier som kunde kopieras, hoppas byarådet att Du kontaktar Mikael Moberg (mikael.moberg@gmail.com).

Om Du vill dela med dig av dina minnen och berättelser om hur det var att leva i Täkter förr, kan du kontakta Monika Nyman (monyman42@gmail.com).