Föreningens e-postadress: info@takterbyarad.fi

Om Du blev nyfiken på byarådets verksamhet eller i övrigt har något Du vill framföra är Du välkommen att kontakta någon styrelsemedlemmarna.

Information om Täkter byarådets verksamhet ger ordförande Veikko Holvio (0500 604512 eller veikko.holvio@kolumbus.fi ).

Svar på frågor om medlemskap i föreningen ger kassören Vappu Heikkinen (vappu.heikkinen@gmail.com).

Byarådet samlar in gamla bilder från Täkter med omnejd. Om Du har gamla fotografier som kunde kopieras, hoppas byarådet att Du kontaktar Mikael Moberg (mikael.moberg@gmail.com).

Om Du vill dela med dig av dina minnen och berättelser om hur det var att leva i Täkter förr, kan du kontakta Monika Nyman (monyman42@gmail.com).