Området kring järnvägsstationen i Täkter skonades ganska väl under kriget, trots att den var tillsammans med järnvägsbron över Ingarskila å strategiska mål. En allvarlig händelse inträffade dock den 6 juli 1941 på kvällen, då ett flyganfall riktades mot ett persontåg på stationen. Flera bomber föll, en t.ex. endast några meter från banvallen vid Elis Nordströms butik. Som tur var kom ingen till skada, endast en hund fick sätta livet till. Från bomben flög granatsplitter nästan 300 m.