Täkter, med sina sju tillhörande byar (Täkter, Rankila, Gråmarböle, Pålsböle, Vassböle, Ålkila och Ingarskila), är belägen norr om Ingå kyrkoby och stamväg 51. Byns område sträcker sig ända till kommungränsen mot Lojo.

Till storleken är Täkter 45,5km2. Åkrar dominerar byns totala areal, men en betydande del av ytan täcks även av skog. Stora bergområden, av varierande höjd, breder ut sig bl.a. mellan byarna Pålsböle och Gråmarböle. Här finns också byns högsta punkt, som mäter 87 m över havet. I Vassböle finns Stormossen, som är ett ca 50 ha stort torvproduktionsområde. I Ingarskila finns Stormossen, som idag är naturskyddat område.

Genom byn rinner Ingarskilaån. Vid Ingarskila kvarn bildar ån en liten fors, var det funnits en kombinerad såg- och kvarninrättning. Sedan gammalt har man brukat markerna runt ån och än idag ser man att dessa områden består till övervägande del av åkrar.

DSC02344     DSC05711

Vår och höst i Täkter