År 1903 blev Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo färdig. Täkter blev, tillsammans med Ingå och Solberg, en av kommunens tre järnvägsstationer.

Den 1 september år 1903 öppnades stationen. Den fick då enbart det svenska namnet Täkter. Stationshuset blev även det färdigt samma år, men utbyggdes redan år 1910. Det finska namnet Tähtelä lades till år 1928.

RB A778Bild från Täkter station

Under de år, 1947-1956, som Porkalaområdet var utarrenderat till Sovjet fungerade Täkter som en gränsstation. Det var här man bytte ut de finska loken till sovjetiska lok och lade luckor för tågens fönster. Ingen skulle få se vad som egentligen pågick på området. Dessutom steg sovjetiska militärpoliser ombord på tåget för att hålla ordning och reda medan man färdades genom ”världens längsta tunnel”. I Köklax i Esbo tog man bort luckorna och bytte om till finska lok.

Efter det att Sovjet lämnat tillbaka Porkala minskade stationens betydelse. Stationens personal togs bort år 1968. År 1971 rev man bl.a. det ena sidospåret (från början fanns det två). Godstrafiken upphörde den 1 oktober 1976 och persontrafiken den 1 januari 1993.

gammal station

Täkter station kring 1920-talet

IMG2482

Järnvägsbron över ån byggs