För att kunna förverkliga föreningens syfte, dvs. att öka trivseln och samhörigheten hos byborna, formar byarådet sin verksamhet efter bybornas behov och önskemål. Föreningen försöker även att aktivt agera på de frågor som berör Täkter och dess utveckling.

DSC06571   DSC03192

Byarunda på cykel under försommaren

Under åren har byarådet ordnat många olika evenemang för såväl sina medlemmar och andra intresserade. Nämnas kan diskussionskvällar, talkotillfällen, julfester m.m.. Den största tillställningen, som ordnas av föreningen, är den årligen återkommande Täkterdagen första lördagen i september.

hemsida   hemsida 2

   Täkterdagen 2012

Föreningens verksamhet i korthet

  • Befrämja samhörigheten och gemenskapen i Täkter, samt verka för att byn utvecklas
  • Insamla gamla fotografier från Täkter med omnejd
  • ”Täkter förr”, träffar då vi berättar om hur det var i Täkter en gång i tiden
  • Renovera och sköta om Täkter gamla stationshus
  • Täkterdagen den första lördagen i september
  • Städtalko längs Täktervägen på våren
  • Gymnastik på stationshuset på onsdagar
  • ”Pli på kilona”

DSC05480   Golvrenovering -13 002

Talkon på stationshuset i Täkter