Ingarskila kvarn och såg 2007

Ingarskila såg och kvarn, vid den s.k. Ingarskilaforsen, ägdes till år 1919 av bönderna i Ingarskila och Täkter. Den såldes senare åt byggmästare Österlund, som utökade verksamheten med siktverk och ramsåg. Vid sågen sågades virke för export, de bästa åren 25 000 m3/år och antalet anställda var 10-15 man. Sågningen upphörde år 1948, medan  kvarnen fortsatte att verka ända fram till år 1968. Idag finns kvarnen i privatägo.

Ingarskila kvarn och såg 2007Ramsågen och kvarnen nedanom dammen 2007. Närmast syns ramsågen och lite bakom den till vänster kvarnen. Till vänster av bilden syns den gamla bastubyggnaden och under den häststallet.

Ingarskila kvarn och såg 2012

Provisorisk reparation av kvarndammens läcka med filterduk och jordmassor hösten 2012. Vattenmassorna hade sökt sina vägar under och in i kvarnen. Fisktrappan hade blivit helt torr och öringen skulle inte kunna stiga upp i ån för att leka.

Ingarskila kvarn och såg 2012
Nu rinner ingarskilaå längs fisktrapporna igen och öringen har det fritt fram. Turbinluckan täcktes också tillfälligt med jordmassor. Den rödmyllade ramsågen till vänster och den gråa kvarnen till höger.

Ingarskila kvarn och såg 2012

Kvarndammens provisoriska nyformade strand. Stockarna i förgrunden togs upp från åns botten. Ingången till kvarnen ligger till höger och ingången till ramsågen under taket vid bron till vänster.