I närheten av Täkter station, invid Täktervägen, finns det hus som en gång var Hagmans skomakeri. Samma hus kom att hyras ut till en schweizare, Rudolf Edvard Bütschi, som startade mejeriverksamhet i Täkter. Bütschi hade en medhjälpare (eventuellt även delägare) i företaget som hette Alfred Zemp. Båda använde yrkesbeteckningen mejerist.

Täkter mejeri tillverkade ostar och mjölken levererades av traktens jordbrukare. Ostarna såldes troligen huvudsakligen till huvudstadsregionen. I uthusbyggnaden hade mejeristen grisar. Via en ränna leddes ostvasslan från ystningen ut till grisarna, som åt av denna med god aptit. Framför ingången till mejeriet fanns en lastningsbrygga, där jordbrukarna lossade sina mjölkspann.

I slutet av 1920-talet slutade mejeriverksamheten i Täkter och lägenheten blev till salu. Gunnar Franzén köpte Täkter mejeri på exekutiv auktion den 8 mars år 1931.

Mejeribyggnaden genomgick en stor renovering och ombyggnad 1931-32. En hel våning byggdes till genom att hela takkonstruktionen lyftes upp. När mejeriet omändrades till krukmakeri murades två brännugnar och en rätt så låg skorsten.

År 1963 såldes lägenheten och sedan dess har den varit i privatägo.