Här är ett kort sammandrag över vår huvudsakliga verksamhet under ett verksamhetsår.

FORTGÅENDE VERKSAMHET

Befrämja samhörigheten och gemenskapen i Täkter, samt verka för att byn utvecklas
Utöka medlemsantalet i föreningen
Samla in gamla fotografier från Täkter med omnejd
Utforma hemsidans layout och innehåll
Täkter gamla stationshus
Renovera de utrymmen, som föreningen disponerar

EVENEMANG

Täkterdagen den första lördagen i september

ÖVRIG VERKSAMHET

Byarunda på cykel i Täkter
Städtalko längs Täktervägen på våren
Julpyssel
Gymnastik på stationshuset på onsdagar
Fest på Holken efter Täkterdagen för talkoarbetarna

DSC06571

Byarunda på cykel 2012