När byarådet flyttade in på stationen beslöt styrelsen att börja med att röja bort allt sly mellan stationshuset, magasinet och järnvägen. Tallar och björkar hade under många år fått växa fritt, vilket gjorde att gården utanför byarådets utrymmen mera liknade en ungskog än en välkomnande gårdsplan.

DSC01468     DSC01465

DSC01521

Gårdsplanen vid stationen när byarådet flyttade in

Under några vår- och sommarkvällar samlades sålunda ett talkogäng utrustade med motorsågar, traktorer och yxor. När de mesta av slyet var bortröjt och myrorna, som bodde i magasinet, var sända på flykt kunde arbetet inomhus börja planeras.

Bya talko -11 009     Bya talko -11 001

Bya talko -11 011Talko på stationsgården