Länge letade byarådet efter ett utrymme, i vilket föreningen på ett ändamålsenligt sätt kan ha sin verksamhet. År 2010 fick föreningen en möjlighet till att hyra det gamla stationshuset i Täkter. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med stationshuset på många styrelsemöten och  eftersom  man ansåg att det var en så stor och viktig sak beslöt man att sammankalla till ett allmänt möte i november 2010. Efter det här mötet stod det klart att föreningen kommer att hyra Täkter stationshus.

Sedan den 1 januari 2011 har Täkter byaråd således varit hyresgäst i stationshuset. Föreningen hyr två rum och den gamla väntsalen. Utrymmena ligger mot järnvägen.

DSC06358

Stationshuset