Tähtelä, johon sisältyy seitsemän kylää (Tähtelä, Rankila, Gråmarböle, Pålsböle, Vassböle, Ålkila ja Ingarskila) sijaitsee pohjoiseen Inkoon kirkonkylästä ja kantatiestä 51. Kylän alueet ulottuvat Lohjan kunnanrajaan saakka.

Tähtelä on kooltaan 45,5 km 2. Pellot ovat vallitsevia, mutta myös metsä peittää huomattavan osan pinta-alasta. Suuret, korkeudeltaan vaihtelevat kallioalueet ulottuvat mm. kylien Pålsböle ja Gråmarböle väliin. Täällä on myös kylän korkein kohta, joka ulottuu 87 m merenpinnan yläpuolelle. Vassbölessä on Stormossenin suo, joka on noin 50 ha kokoinen turpeentuotantoalue. Ingarskilassa on Stormossen, joka on nykyisin suojeltu luontoalue.

Kylän halki virtaa Ingarskilanjoki. Joessa on Ingarskilan myllyn kohdalla pieni koski, jossa on ollut yhdistetty saha- ja myllylaitos. Vanhoista ajoista lähtien maita joen ympärillä on viljelty, ja nykyäänkin nämä alueet ovat pääsääntöisesti peltoja.

DSC02344     DSC05711

Kevät ja syksy Tähtelässä