Under hösten 2013 började byarådet med ett av de större projekten på stationen, golvet i det vänstra rummet. Tidens tand hade gjort trossbotten under golvet i dåligt skick, vilket resulterat i att golvet fallit ner. På ett styrelsemöte beslöt byarådet att låta göra en del av arbetet med golvet på entreprenad och att förarbetena skulle skötas med talkokrafter.

Allt började med att de gamla golvplankorna bröts upp.

Golvtalko-13 006

Sedan sågades det gamla golvet sönder.

Golvtalko-13 012

När det gamla golvet brutits upp och sågats sönder kunde arbetet med att föra ut allt material bl.a. mullbänkarna börjas. Längs med en smal spång kördes torv, sand, plankor och bräder ut.

Golvtalko-13 015

Det blev tre stora lass, som kördes bort. Materialet är ny vägfyllnad under en skogsväg i Gråmarböle.

Golvrenovering -13 007

Här håller en del av talkogänget en välförtjänt matpaus.

Golvtalko-13 007

Nu har det nya golvet fått sin isolering.

13 002

13 003

Till sist lades det nya golvet på plats och målades. Snyggt!

13 005

DSC09611