”Hyvä tähteläläinen!

Tule mukaan perustamaan kylätoimikuntaa.

Kokoonnumme Ingbohedilla sunnuntaina 10. helmikuuta 2002 klo 14.

Ole aktiivinen, tule mukaan keskustelemaan;

ota naapurisi mukaan!

Aloitteentekijät”

”Aloitteentekijöiden” kehotuksesta yli 40 henkilöä kokoontui nuorisotalolle sinä sunnuntai-iltapäivänä. Tällöin päätettiin yksimielisesti perustaa yhdistys nimeltä Täkter byaråd rf ja 26 henkilöä allekirjoitti säädekirjan. Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät säännöt otettiin käyttöön 4. syyskuuta 2002.

Perustamisen jälkeen toiminta on vierinyt eteenpäin, jäsenten määrä on lisääntynyt merkittävästi ja yhdistys muutti vanhalle historialliselle Tähtelän asemalle.

Tähtelän kyläyhdistys on aktiivi yhdistys joka elää ja voi hyvin.

varen 2007 004