Järnvägen förbi Täkter färdigställdes år 1903.

Mellan Täkter i Ingå och Köklax i Esbo gick tågen mellan åren 1947-1956 genom ”världens längsta tunnel”. Någon riktig tunnel var det dock inte frågan om utan tågen körde med luckor för fönstren. Orsaken till det här var att Porkala var utarrenderat till Sovjet och man ville inte att tågresenärerna skulle se vad som hände på området. För att läsa mera om Täkter station klicka här.