Tähtelän luontoa hallitsevat metsät ja pellot. Tähtelän pohjoisosassa on kallioalueita, jotka muodostavat suuren osan pinta-alasta.

Ingarskila-joki

Ingarskila-joen valuma-alue on suunnilleen 166 km2 ja keskimääräinen virtaama 1,6 m3/s. Joki virtaa maanviljelyvaltaisen seudun läpi ja vesi on savenväristä. Joessa on monta lyhyttä koskea.

Ingarskila-joessa on nykyisin pieni luontaisesti lisääntyvä, luultavasti tälle vesistölle ominainen meritaimenkanta. Kun Myllypatoon vuonna 1988 rakennettiin kalatie, on taimen ainakin teoriassa mahdollisuus nousta merestä aina joen latvavesiin. Joki on useita kertoja inventoitu sähkökalastuksella, ja on osoittautunut että Ingarskila-joessa on elinvoimainen meritaimenkanta. Meritaimenkantaa on otettu viljelyyn ja sitä on levitetty suureen määrään viljelmiä.

Muita Ingarskila-joessa esiintyviä kalalajeja ovat hauki, ahven, särki, pikkunahkiainen ja made sekä useita satunnaisesti esiintyviä lajeja. Joen tietyissä kohdissa on myös melko voimakas jokirapukanta. 1990-luvulla istutettiin jokeen jokirapuja useita kertoja.