Under de senaste åren har befolkningsantalet ökat i Täkter. Detta beror med största sannolikhet på byns fördelaktiga läge i förhållande till bl.a. huvudstadsregionen.