Täkterdagen 2014

Täkterdagen 2014 firades i strålande solsken. Som vanligt bjöds det på mycket program, fina utställningar och trevlig stämning. Många försäljare och besökare hade sökt sig till Täkter den här fina septemberlördagen.

Täkterdagen 2014
« / 22 »

Täkterdagen 2013

Den 10:e Täkterdagen ordandes den 6 september kl. 10-14 på Ingbohed. Temat för dagen, växter och blommar, valdes i god tid, redan under vårvintern, då man i medlemsinfot informerade om en solrostävling. Tanken var att ge Täkterborna en chans att under sommaren odla en stor och ståtlig solros och på Täkterdagen sedan premiera den person som odlat den längsta solrosen i Täkter.

DSC09414

En rekordstor publik

Årets utställningar berörde även de årets tema. Av utställningarna att döma hade Täkterborna sannerligen grävt i sina skåp då dukar, näsdukar och löpare med blomstermotiv trängdes på borden inne i Ingbohed. Ett 60-tal kryddväxter väckte även de ett stort intresse bland besökarna, som doftade och smakade. I en liten undanskymd vrå, noga försedd med varningstexter och dödsskallar, stod elva giftiga växter som alla finns i Täkter. Även gamla herbarier och kryddburkar hade plockats fram från skåpen och fanns nu utställda till besökarnas stora glädje.

DSC09333     DSC09403

Utställning av motorsågar och byarådets soppförsäljning

Årets Täkterdag öppnades av Tom Hellsten, som bl.a. lyfte fram hur viktig gemenskapen är i en liten by som Täkter. Som speaker för dagen fungerade Tom Dahlin. På ett roligt och medryckande sätt informerade han om de olika programpunkterna, intervjuade besökare m.m.. För musiken svarade DoReMingå under ledning av Rolf Sonntag. Musiken lockade fram många glada miner bland besökarna och det var nog en och annan fot som stampade i takt med musiken. Även Professor Bluffo hade sökt sig till Täkterdagen med sina ankor. Många glada skratt hördes när han tappade byxorna gång på gång och jagade en bortsprungen anka. Traditionsenligt hölls även den spännande tävlingen mellan byaråden i Ingå (Degerby, Barösund och Täkter). I årets tävling gällde de att ha koll på frukter och bär. Tävlingen var jämn, men efter det sista tävlingsmomentet var det bara att gratulera Degerby byaråd till en fin seger.

DSC09447     DSC09434

Årets byarådstävlingar

Åter blev det en lyckad dag, med ett antagligen rekordantal besökare. Även många försäljare hade sökt sig till Täkter. Efteråt kunde man konstatera att vi lyckats skapa en alldeles egen dag med bl.a. mycket god mat (laxsoppa, våfflor m.m.), bra underhållning och en stämning, som man inte hittar någon annan stans.

DSC09299     DSC09412

Täkterdagen 2011

Planerandet av den 8:de Täkterdagen började redan i maj. Av erfarenhet visste man att det var mycket som behövde funderas igenom, så att dagen skulle kunna genomföras på bästa tänkbara sätt. När den första lördagen i september närmade sig blev det bråda dagar för föreningen. Bord, bänkar och tält beställdes, annonseringen planerades, programmet och utställningarna finslipades och villiga talkoarbetare sammankallades.

Några dagar före såg flitiga talkoarbetare till att tälten vid Ingbohed restes, att försäljningsborden hamnade på rätt ställe och att parkeringen var redo för glada besökare. Inne på Ingbohed fileades laxen till soppan, lotterivinsterna sorterades och utställningsföremålen lades på sina slutliga platser. När skymningen lagt sig över Täkter dagen innan, såg det äntligen ut som om det mesta skulle vara klart inför årets Täkterdag.

DSC04748(1)Talkogänget har kaffepaus

Den 8:de Täkterdagen öppnades av Ingå kommunalfullmäktiges ordförande, Kristian Westerholm. Sedan tog speakern, Tom Dahlin, över ordet. På ett förtjänstfullt sätt ledsagade han besökarna genom dagens programpunkter. Man kunde bl.a. lyssna på orkestern DoReMingå, sjunga allsång, heja på sitt favoritlag i duellen mellan Täkter och Degerby byaråd och låta sig underhållas av Henrik Wickström.

DSC04885Allsång

 Temat för årets Täkterdag var Ingå 675 år, vilket märktes t.ex. på föreningens utställningar av pottor, pallar, yxor och gamla fotografier. I enlighet med temat hade arrangörerna klätt sig i kläder av äldre modell.

I år lockade dagen till sig ungefär 30 försäljare. På försäljningsborden stod allt från bakverk och bär till mjukdjur och sockor. Hungrig behövde man inte heller vara under dagen, eftersom det såldes både våfflor, kaffe med tilltugg och byarådets goda laxsoppa.

När styrelsen summerade dagen kunde det konstateras att vi lyckats med att skapa en egen dag, som skiljer sig från andra dagar genom att den är liten, man träffar många vänner och bekanta, och att det finns god mat och mycket hantverk till försäljning.

I år besöktes dagen av ca 700 personer.

Sommaren 2011 268Besökare på Täkterdagen 2011

 Täkterdagen 2010

Täkterdagen 2010 ordnades i ett strålande höstväder. Temat för dagen var lek, vilket uppmärksammades både i byarådets egen utställningen med gamla leksaker, tävlingen mellan Degerby och Täkter byaråd och tävlingen i att skapa en fågel av skrot mellan kända Ingåbor (Kristian Jernström, Professor Bluffo och Riitta Gustavsson). Tävlingen vanns av Kristian Järnström.

Dagen öppnades kl. 10.00 av politikern Mari Bergman-Auvinen, varpå speakern Tom Dahlin tog över och på ett medryckande och finurligt sätt berättade om dagens program.

Det blev en mycket uppskattad dag av besökarna, som kunde välja och vraka mellan alla produkter som fanns på försäljarnas bord. Mellan varven kunde man se på underhållande tävlingar, lyssna på musik med DoReMingå och bekanta sig med byarådets utställningar av gamla fotografier, leksaker och slädryor från Täkter. Allt som allt kunde man ta del av 48 olika programpunkter (försäljarna inberäknat).

DSC01766

Täkterdagen 2010 vid Ingbohed

Täkterdagen 2009

När den 6:e Täkterdagen närmade sig blev det liv och rörelse i byarådet. Det var mycket som skulle göras. Skyltarna, annonseringen, parkeringen, programmet, ja allt skulle vara färdigt till den första lördagen i september.

Efter några arbetsdryga dagar kunde man åter samlas till byns egen dag i ett strålande fint höstväder.

Årets Täkterdag öppnades av Henrik Strömberg, som på ett av åhörarna uppskattat sätt, berättade om livet i Täkter förr. Under dagen underhöll Boris Westerlund och Professor Bluffo. Besökarna kunde även rösta fram sin favorit blad kråkskrämmorna, som fanns utställda på området. Vann gjorde den kråkskrämma som Ingå kommun lagat.

Byarådets försäljning av laxsoppa var uppskattad. Många av besökarna berömde laxsoppan och hoppades att försäljningen skulle fortsätta även på nästa års Täkterdag. Byarådet hade även sammanställt en utställning av gamla paradhandukar inne i salen i Ingbohed. Handdukarna var insamlade från Täkter och intresset av att ta del av utställningen var mycket stor.

DSC01140     DSC01147

Utställning av paradhanddukar och ett bidrag i kråkskrämmetävlingen

Täkterdagen 2008

Lördagen den 6  september ordnade Byarådet byns egen dag, Täkterdagen, på Holken. Byarådet fungerade som huvudarrangör, men hade till sin hjälp andra föreningar från Täkter.

Det blev en mycket lyckad dag, med ett rekordantal besökare, ett trettiotal försäljare och musik med DoReMingå. Mikael Ingberg öppnade dagen och Maarit Lindqvist fungerade som speaker. Inomhus ordnades en utställning av kaffekoppar och Ole Hindrén ställde ut sina tavlor. Björn Korander förevisade om hur man gjorde upp eld på gammalt vis. På gården vid Holken stod även en rad nyrenoverade gamla traktorer till besökarnas glädje.

Byarådet sålde åter laxsoppa. Föreningen hade också ett litet lotteri och en fotoutställning över föreningens verksamhet.

Täkterdagen 2007

Den 1 september var det åter dags för Täkterdagen, den fjärde i ordningen. Byarådet stod som huvudarrangör och till hjälp hade vi föreningar från orten.

Dagen var lyckad med ett försäljarantal runt 30 stycken och ett besökarantal som rörde sig något över 700 personer. Byarådet sålde laxsoppa, som hade en strykande åtgång.

Täkterdagen 2006

Den 2 september var det dags för den i ordningen 3:e Täkterdagen. Det här året ordnades byadagen på Holken.

Dagen öppnades kl. 10.00 av Sven Sid, som sedan lät DoReMingå fortsätta att underhålla besökarna. Nytt för året var att byarådet sålde Sonjas goda laxsoppa. Soppan gick åt som smör i skolsken. Inne i Holken, Ingarskila gamla folkskola, hade byarådet sammanställt en utställning om hur det var att gå i skola i byn förr. Ute på gården fanns ett stort utbud av olika produkter till salu.

Trots en ordentlig regnskur, var dagen åter lyckad och man bestämde sig för att fortsättning följer nästa år.

Täkterdagen 2005

Den andra Täkterdagen ordnades den 3:e september på Ingbohed. I god tid börjades förberedelserna för dagen och i efterhand kunde man konstatera att nog är det ett stort jobb med att ställa igång dagen då allt från bordsreserveringar till parkering måste fungera.

Dagen öppnades av Marcus Grönholm, som bl.a. berättade om att hans farfar körde mjölk till Täkter station. Speciellt högtidligt blev det när orkestern DoReMingå uruppförde Täktervalsen, som skrivits och komponerats av Rolf Sonntag. Utöver det här kunde besökarna se på utställningar och botanisera bland de många försäljarna.

Med ca 800 besökare och ca 30 försäljare kunde man konstatera att dagen var väldigt lyckad.

Täkterdagen 2004

Redan i februari började styrelsen planera byns första Täkterdag. Det historiska datumet fastslogs till den 4 september och platsen skulle vara Ingbohed.

Under månaderna före den stora dagen hade styrelsen många möten där programmet diskuterades flitigt. Tillslut bestämdes att  Carl-Henrik Westermarck skulle öppna dagen, familjen Rolf Sonntag skulle stå för musiken och Maarit Lindqvist skulle fungera som konferencier. I övrigt kunde besökarna bl.a. hämta med sig gamla föremål som antikhandlaren och bybon Tomas Schulman värderade, man kunde köpa våfflor, dricka kaffe, inhandla olika produkter och se på gamla veteranfordon som fanns utställda.

Söndagen den 5 september 2004 kan man läsa följande text i tidningen Västra Nyland:

”Historiens första Täkterdag var en succé både vad väder och uppslutning beträffar. Inte en droppe regn torde ha fallit på de ca 600 personer som trängdes i och omkring Ingbohed. Däribland även presidentparet, de mångåriga Täktersommarborna, Mauno och Tellervo Koivisto, som i egenskap av hedersgäster även hann med en runda bland alla försäljare och bland annat inhandlade hemgjord getost och hembakt bröd.”

img012Urklipp från tidning Västra Nyland den 5 september 2004